Zmiana adresu internetowego strony


Od czerwca 2017r. strona GOPS Święciechowa znajduje się pod adresem:
http://gops.swieciechowa.pl

Strona archiwalna GOPS Święciechowa znajduje się pod adresem:
www.swieciechowaarchiwum.opsinfo.pl